Drie op de tien 16- en 17-jarige scholieren drinken wekelijks alcohol

Publicatiedatum: 21-10-2019

Amsterdam – Sinds 2014 is het voor Nederlanders jonger dan 18 jaar niet meer toegestaan om alcohol te kopen. Desondanks drinken drie op de tien 16- en 17-jarige scholieren nog wekelijks alcohol, blijkt uit onderzoek van Team Vier in samenwerking met scholieren van het Christelijk Lyceum Zandvliet.

Ondanks dat op 1 januari 2014 de alcoholleeftijd verhoogd is naar 18 jaar, hebben ongeveer drie op de vijf jongeren in de leeftijd van 16 en 17 jaar wel eens alcohol gedronken (58%). Dit geldt voor jongens en meisjes in ongeveer even sterke mate. Van de 16-jarigen geeft 53% aan wel eens alcohol te hebben gedronken. Onder scholieren van 17 jaar is dit aandeel 63%. Twee op de vijf 16- en 17-jarigen die wel eens alcohol drinken, geven aan ooit dronken te zijn geweest (40%).

Drinkfrequentie

Als jongeren van 16 en 17 jaar alcohol drinken, doen ze dat gemiddeld ongeveer eens per week. Hoewel de verschillen niet groot zijn, zien we dat jongens iets vaker alcohol drinken dan meisjes en dat leerlingen op het (V)MBO en HBO-/WO-studenten dat vaker doen dan HAVO-/VWO-leerlingen

Van alle 16- en 17-jarigen hebben er drie op de tien een week geleden of korter alcohol gedronken (29%). Dit aandeel is onder jongens hoger dan onder meisjes. Van de 16-jarigen heeft 26% in de afgelopen week alcohol gedronken. Onder 17-jarigen is dit aandeel 32%.

Hoeveelheid alcohol

Het gemiddelde aantal glazen alcohol dat alle 16- en 17-jarigen maandelijks drinken, is bijna zes. Dit aantal is voor jongens hoger dan voor meisjes (bijna zeven glazen versus viereneenhalve glazen). Verder zien we ook verschillen per regio. In het zuiden van het land ligt het gemiddelde aantal glazen aanzienlijk hoger dan in het westen des lands. Degenen die van hun ouders (al dan niet gevraagd) toestemming hebben gekregen om alcohol te drinken, consumeren maandelijks gemiddeld meer glazen dan degenen die geen toestemming hebben gekregen (ruim zes glazen tegenover bijna drie glazen per maand).

Als we de groep jongeren die geen alcoholische dranken nuttigt buiten beschouwing laten, drinkt men gemiddeld bijna elf glazen per maand.

CAWI (online) | Het veldwerk vond plaats van 5 tot en met 16 april 2019. | Hierbij werden 618 scholieren van 16 en 17 jaar ondervraagd.

Bij publicatie of verspreiding graag de bron Team Vier vermelden. Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Thijs Meekes (t.meekes@teamvier.nl), ook bereikbaar via het algemene telefoonnummer van Team Vier (020 – 645 53 55).

Overige berichten

43% NEDERLANDERS KENT HET WILHELMUS NIET UIT HET HOOFD
#IKLEESTHUIS SLAAT BIJZONDER GOED AAN
PERSBERICHT - ME Research Group neemt Team Vier over
ANDERE WEGGEBRUIKERS GROOTSTE AFLEIDING ACHTER HET STUUR
BUMPERKLEVERS EN SMARTPHONEGEBRUIK BRON VAN ERGERNIS
MBO- en VMBO-scholieren steken minder tijd in hun huiswerk, maar hebben het vaker af
Niet in alle 16- en 17-jarigen schuilt een Greta Thunberg
COACHING POPULAIRDER DAN OOIT: BIJNA KWART NEDERLANDERS GAAT OF GING NAAR EEN COACH
Kwart van de Nederlanders maakt gebruik van de deeleconomie