Hinderbelevingsonderzoek Schiphol

Publicatiedatum: 27-06-2017

In opdracht van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) heeft Team Vier, net als in 2013, een hinderbelevingsonderzoek uitgevoerd. Voor het onderzoek zijn ruim 1.000 omwonenden in de omgeving van Schiphol bevraagd over hun woonomgeving, beleving van geluidbronnen en eventuele hinder door vliegtuiggeluid.

Uit het onderzoek blijkt dat de hinder als gevolg van vliegtuiggeluid in de regio Schiphol, vergeleken met vier jaar eerder, niet wezenlijk veranderd is. In januari 2013 gaf 16% van de respondenten aan ernstige hinder te ondervinden,  in januari 2017 was dat 14%.

In het zogenoemde binnengebied (een gebied dat vlak rondom de verschillende start- en landingsbanen van Schiphol ligt) ervaart 36% van de omwonenden ernstige hinder. Ernstige slaapverstoring treedt op bij 4% van de inwoners in de omgeving van Schiphol, terwijl dit het geval is bij 14% in het binnengebied.

Van de omwonenden van Schiphol vindt 34% dat de vlieghinder in de afgelopen periode is toegenomen, 8% is van mening dat het is afgenomen en 53% meent dat het gelijk is gebleven. Verder verwacht 28% dat de geluidsoverlast door vliegtuigen in de komende 12 maanden toeneemt, terwijl 3% verwacht dat het afneemt en 58% verwacht dat dit gelijk blijft.

Daarnaast heeft Team Vier ook focusgroepen georganiseerd onder jongeren, met als doel in beeld te brengen welke opvattingen onder hen leven over Schiphol in de omgeving. In totaal hebben 24 jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 25 jaar uit de Schipholregio meegewerkt aan het onderzoek. De jongeren zijn gevraagd na te denken en te discussiëren over hun eigen toekomst, hoe zij Schiphol zien, hoe zij hun omgeving zien en hoe zij de huidige en toekomstige relatie tussen Schiphol en de omgeving zien. Jongeren identificeren onder andere thema’s als geluidsoverlast en de ontwikkeling van Schiphol. Zij besteden ook veel aandacht aan thema’s als duurzaamheid, de multimodale knooppuntfunctie, de bereikbaarheid en de omgeving van Schiphol..

Wilt u het volledige hinderbelevingsonderzoek lezen? Vul onderstaand uw e-mailadres in en u ontvangt dan direct het onderzoek in uw e-mailbox. 

  * verplichte velden

  Overige berichten

  Hoe Ymere data integreert in dagelijkse bedrijfsvoering om de klanttevredenheid te verhogen
  Peiling onderzoeksbureau: Groep de Mos de grootste in Den Haag
  Kwaliteit postbezorging in Nederland gestegen
  Team Vier voldoet opnieuw aan de kwaliteitseisen voor marktonderzoek en Access Panels
  Team Vier gecertificeerd voor ISO 27001-norm voor Informatiebeveiliging
  Automobilist is bang om te rijden tijdens jaarwisseling
  Hoe zijn bedrijven voorbereid op de nieuwe privacyregels? – Ons onderzoek voor Microsoft
  Onderzoek: 1 op 4 slaat slag op Black Friday en Cyber Monday
  Bijna de helft van het mkb worstelt met vinden juiste kandidaat