Hoe God verdwijnt uit Gelderland

Publicatiedatum: 08-03-2019

Gelderland telt steeds minder gelovigen. In 2015 berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek nog dat 54 procent van de Gelderlanders gelovig was. Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat dat nu nog maar 41 procent is. 'Ook in Gelderland is geloven steeds meer iets van een minderheid aan het worden', zegt theoloog en kerkhistoricus Peter Nissen.

‘Ontkerkelijking gaat onverminderd door, ook in onze provincie, waar we van oudsher veel geloven kennen. 'Door de bijbelgordel zijn de orthodox- en bevindelijk-gereformeerden hier sterk vertegenwoordigd, vergeleken met andere provincies', legt Nissen uit. 'Tegelijkertijd zijn de Achterhoek en het Rijk van Nijmegen van oorsprong katholiek.'

'Een paar jaren geleden dachten sociologen nog: dat proces van ontkerkelijking zal op een gegeven moment stabiliseren. Maar jullie onderzoek laat zien dat dat proces alleen maar doorgaat.' Voor het onderzoek ondervroeg Team Vier namens Omroep Gelderland 625 inwoners van de provincie.

De komende weken staat Omroep Gelderland uitgebreid stil bij het thema geloven. Want, als steeds minder mensen geloven, welke rol speelt het geloof dan nog? En op welke manier? Welke gebruiken horen daarbij? Om op die vragen antwoord te geven zendt Omroep Gelderland vanaf 10 maart het programma ‘Ik Geloof in Gelderland’ uit.

Protestanten trouwer dan katholieken
Gelovige Gelderlanders zijn het vaakst aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) of de Rooms Katholieke Kerk. Opvallend is dat vier op de tien Gelderlanders Rooms-Katholiek is opgevoed, terwijl nu nog maar een kwart van de Gelderlanders Rooms-Katholiek is. Protestanten blijven vaker bij hun geloof. Ongeveer dertig procent van de Gelderlanders is protestants opgevoed en ongeveer evenveel mensen rekenen zichzelf nu ook nog tot deze kerk. Vier procent van de inwoners van Gelderland rekent zich tot de islam.

De protestant kiest zijn kerk
Die cijfers verbazen Nissen niet. 'We zien dat de ontkerkelijking bij de Katholieken nu ontzettend snel gaat. Vroeger werd je geboren in een katholiek gezin en daarom was je katholiek. Je was katholiek, niet omdat je dat nou echt geloofde, maar omdat je daar nu eenmaal bij hoorde. Maar nu groeien er generaties op die niet meer vanuit huis bij die kerk horen. En dan zie je dat mensen ook niet meer katholiek geloven.'

'Bij protestanten is dat heel anders. Daar is de kerk waarbij je hoort veel meer een persoonlijke keuze. Er is ook meer te kiezen. Als je vindt dat de kerk te slap of juist te streng in de leer is, dan kun je naar een andere protestantse kerk gaan.' Voor katholieken is dat niet aan de orde; zij hebben maar een kerk.

Leven na de dood bestaat ook zonder god
Wat opvalt in het onderzoek, is dat mensen geloven dat er wel 'iets' is na de dood, ook als zij niet in een god geloven. 'Veel mensen blijven toch spreken over leven na de dood', weet Nissen, ook uit zijn eigen onderzoek. 'Mensen zeggen dan dat iemand doorleeft in de herinnering, of in de natuur, of in de kleinkinderen, bijvoorbeeld.'

Of je nou met of zonder God leeft, maakt volgens het onderzoek trouwens niet uit voor je levensgeluk. Gelderlanders geven hun leven een gemiddeld rapportcijfer van een 7,8. Het al dan niet gelovig zijn maakt daarin geen verschil.

CAWI (online) | Het veldwerk vond plaats van 30 januari tot en met 1 februari 2019. | Hierbij werden 625 inwoners van de provincie Gelderland ondervraagd. De resultaten zijn gewogen naar geslacht, leeftijd en geboorteland en daarmee representatief voor de volwassen Gelderse bevolking.

Klik hier voor de eerste uitzending van het programma ‘Ik Geloof in Gelderland’.

Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Denise van Duijn (d.vanduijn@teamvier.nl; 020 6455 355).

Overige berichten

43% NEDERLANDERS KENT HET WILHELMUS NIET UIT HET HOOFD
#IKLEESTHUIS SLAAT BIJZONDER GOED AAN
PERSBERICHT - ME Research Group neemt Team Vier over
ANDERE WEGGEBRUIKERS GROOTSTE AFLEIDING ACHTER HET STUUR
BUMPERKLEVERS EN SMARTPHONEGEBRUIK BRON VAN ERGERNIS
MBO- en VMBO-scholieren steken minder tijd in hun huiswerk, maar hebben het vaker af
Drie op de tien 16- en 17-jarige scholieren drinken wekelijks alcohol
Niet in alle 16- en 17-jarigen schuilt een Greta Thunberg
COACHING POPULAIRDER DAN OOIT: BIJNA KWART NEDERLANDERS GAAT OF GING NAAR EEN COACH