Kwart van de Nederlanders maakt gebruik van de deeleconomie

Publicatiedatum: 23-07-2019

Amsterdam – Eén op de vier Nederlanders maakt weleens gebruik van gedeelde producten of diensten. Dat blijkt uit onderzoek van Team Vier. Airbnb wordt van alle gedeelde producten en diensten het meest gebruikt.

De deeleconomie is relatief populair onder jongeren. In de leeftijd van 18 tot 35 jaar heeft 39% weleens gebruik gemaakt van een gedeelde dienst of gedeeld product. Dit aandeel is aanzienlijk hoger dan onder 65+’ers, waarvoor geldt dat slechts één op de tien dit weleens heeft gedaan (10%).

Ook de urbanisatiegraad van de ondervraagde Nederlanders blijkt een belangrijke rol te spelen in deelname aan de deeleconomie. In zeer sterk stedelijke gebieden heeft 42% weleens gebruik gemaakt van gedeelde producten of diensten, terwijl dit in niet stedelijke gebieden slechts voor 5% van de ondervraagden geldt.

Het besparen van kosten genoemd als belangrijkste motief

Voor de meeste gebruikers van de deeleconomie lijken praktische redenen om te delen zwaarder te wegen dan ideële redenen. Zo geeft 72% van de Nederlanders aan de gedeelde diensten en producten vooral te gebruiken omdat het kosten bespaart. Milieu- en duurzaamheidsoverwegingen worden beduidend minder vaak genoemd als reden producten of diensten te delen (27%).

“Het is niet verrassend dat relatief veel jongeren en mensen uit zeer sterk stedelijke gebieden gebruik maken van de deeleconomie”, aldus Jasper Kranendonk van Team Vier, “zeker aangezien er voornamelijk praktische overwegingen gemaakt worden. Neem de deelauto als voorbeeld: jongeren zullen wellicht vaker vanuit financieel oogpunt de keuze maken voor een gedeelde auto, terwijl men in zeer sterk stedelijke gebieden vaker te maken heeft met ruimtegebrek dan in minder stedelijke gebieden.”

Van de bedrijven die een deelauto aanbieden, lijkt Greenwheels het meest gebruikt te worden. Eén op de twintig Nederlanders met een rijbewijs heeft weleens gebruik gemaakt van Greenwheels (5%). In zeer sterk stedelijke gebieden geldt dit zelfs voor één op de tien ondervraagden (10%).

Behoefte aan toegang tot producten en het eigen productbezit belangrijkste bezwaren niet te delen

Ook onder Nederlanders die geen gebruik maken van de deeleconomie lijken praktische redenen de boventoon te voeren. Zo geeft 38% aan niet te delen omdat ze producten graag altijd ter beschikking willen hebben, terwijl nog eens 37% producten graag in eigen bezit heeft en daardoor niet wil delen. Ethische bezwaren, zoals het niet willen achterlaten van persoonsgegevens, spelen een significant kleinere rol (12%). Toch wordt dit onder 65+’ers relatief vaak genoemd als reden niet te delen (20%).

CAWI (online) | Het veldwerk vond plaats van 22 tot en met 27 maart 2019. | Hierbij werden 521 Nederlanders van 18 jaar en ouder ondervraagd. De onderzoeksresultaten zijn na herweging op leeftijd en geslacht representatief voor alle Nederlandse inwoners (18+), wat betreft deze achtergrondkenmerken. De weging is uitgevoerd conform de richtlijnen van de Gouden Standaard.

Klik hier voor de factsheet met resultaten van het onderzoek.

Bij publicatie of verspreiding graag de bron Team Vier vermelden. Voor meer informatie over het onderzoek kunt u zich wenden tot Jasper Kranendonk (j.kranendonk@teamvier.nl) of Denise van Duijn (d.vanduijn@teamvier.nl), ook bereikbaar via het algemene telefoonnummer van Team Vier (020 – 645 53 55).

Overige berichten

43% NEDERLANDERS KENT HET WILHELMUS NIET UIT HET HOOFD
#IKLEESTHUIS SLAAT BIJZONDER GOED AAN
PERSBERICHT - ME Research Group neemt Team Vier over
ANDERE WEGGEBRUIKERS GROOTSTE AFLEIDING ACHTER HET STUUR
BUMPERKLEVERS EN SMARTPHONEGEBRUIK BRON VAN ERGERNIS
MBO- en VMBO-scholieren steken minder tijd in hun huiswerk, maar hebben het vaker af
Drie op de tien 16- en 17-jarige scholieren drinken wekelijks alcohol
Niet in alle 16- en 17-jarigen schuilt een Greta Thunberg
COACHING POPULAIRDER DAN OOIT: BIJNA KWART NEDERLANDERS GAAT OF GING NAAR EEN COACH