MBO- en VMBO-scholieren steken minder tijd in hun huiswerk, maar hebben het vaker af

Publicatiedatum: 28-10-2019

Amsterdam – Ondanks dat 16- en 17-jarige MBO en VMBO scholieren minder tijd besteden aan hun huiswerk, geven meer scholieren aan altijd het huiswerk af te hebben dan 16- en 17-jarige scholieren op het HAVO, VWO, HBO en WO, zo blijkt uit onderzoek van Team Vier in samenwerking met scholieren van het Christelijk Lyceum Zandvliet

De scholen zijn na de herfstvakantie weer begonnen en dat betekent voor de scholieren ook weer huiswerk.  Tussen scholieren is er echter nog wel verschil in de tijd die ze hieraan kwijt zijn. Zo blijken MBO- en VMBO-scholieren dagelijks gemiddeld 66 minuten met huiswerk aan de slag te zijn, terwijl HAVO- /VWO-scholieren hier dagelijks 96 minuten mee bezig zijn. De jongeren die op deze leeftijd al een HBO-/WO-opleiding volgen, zijn dagelijks 93 minuten met huiswerk bezig. In totaal zijn 16- en 17-jarigen dagelijks gemiddeld een kleine anderhalf uur bezig met het maken van huiswerk (82 minuten).

Meisjes steken hier met 89 minuten gemiddeld wat meer tijd in dan jongens (76 minuten) en gaan vaker meestal uit zichzelf hun huiswerk maken: jongens hebben dus meer aansporing nodig.

Afgerond huiswerk
Ondanks dat VMBO- en MBO-scholieren korter met het huiswerk bezig zijn, geven zij vaker aan het huiswerk altijd af te hebben (38%). Onder de HAVO-/VWO-scholieren is dit aandeel 22% en onder HBO-/WO-studenten 14%. Slechts 5% van alle scholieren geeft aan het huiswerk zelden of nooit op tijd af te hebben.

Vakken
Veruit de meeste scholieren geven aan de meeste aandacht te besteden aan wiskunde: dit vak wordt door bijna drie op de tien scholieren genoemd (29%). Na wiskunde worden de vakken Engels en economie het meest genoemd. De meeste scholieren geven aan de minste aandacht te besteden aan Engels (23%). De vakken waar de meeste scholieren na Engels het minste aandacht aan besteden zijn Nederlands en wiskunde.

Opvallend is dat Engels en wiskunde beide zowel hoog in de lijst staan van vakken die veel aandacht kosten als vakken die weinig aandacht kosten. Scholieren lijken dus verdeeld in de mate waarin ze Engels en wiskunde als moeilijk ervaren.

CAWI (online) | Het veldwerk vond plaats van 5 tot en met 16 april 2019. | Hierbij werden 618 scholieren van 16 en 17 jaar ondervraagd.

Bij publicatie of verspreiding graag de bron Team Vier vermelden. Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Thijs Meekes (t.meekes@teamvier.nl), ook bereikbaar via het algemene telefoonnummer van Team Vier (020 – 645 53 55).

Overige berichten

43% NEDERLANDERS KENT HET WILHELMUS NIET UIT HET HOOFD
#IKLEESTHUIS SLAAT BIJZONDER GOED AAN
PERSBERICHT - ME Research Group neemt Team Vier over
ANDERE WEGGEBRUIKERS GROOTSTE AFLEIDING ACHTER HET STUUR
BUMPERKLEVERS EN SMARTPHONEGEBRUIK BRON VAN ERGERNIS
Drie op de tien 16- en 17-jarige scholieren drinken wekelijks alcohol
Niet in alle 16- en 17-jarigen schuilt een Greta Thunberg
COACHING POPULAIRDER DAN OOIT: BIJNA KWART NEDERLANDERS GAAT OF GING NAAR EEN COACH
Kwart van de Nederlanders maakt gebruik van de deeleconomie