Meerderheid nederlandse werknemers met beperking ervaart belemmeringen op werkvloer

Publicatiedatum: 16-05-2019

Bijna zeven op de tien van de Nederlandse bedrijven (68 procent) geven aan een beleid te hebben ontwikkeld voor werknemers met een (tijdelijke) lichamelijke beperking. Desondanks ervaart een meerderheid van de werknemers (54 procent) die in de afgelopen twee jaar zo’n beperking heeft ervaren, belemmeringen tijdens werkzaamheden. Dit blijkt uit onderzoek door onderzoeksbureau Team Vier dat in opdracht van Microsoft Nederland is uitgevoerd onder HR-managers en medewerkers van Nederlandse bedrijven. De maatregelen die bedrijven momenteel nemen voor werknemers met een beperking zijn voornamelijk praktisch van aard en gericht op fysieke beperkingen.

  • 68 procent van de Nederlandse bedrijven heeft beleid ontwikkeld voor werknemers met een (tijdelijke) lichamelijke beperking. Onder een tijdelijke beperking wordt een beperking verstaan waardoor werknemers hun werkzaamheden tijdelijk niet kunnen uitvoeren. Denk hierbij onder andere aan een gebroken arm of been, een hernia, zwangerschapscomplicaties of een oogoperatie.
  • Slechts 45 procent van de Nederlandse bedrijven heeft een beleid ontwikkeld voor werknemers met een situationele beperking. Onder een situationele beperking wordt een beperking verstaan waardoor werknemers hun werk kunnen uitvoeren, maar in een specifieke situatie een beperking kunnen hebben. Hierbij kan gedacht worden aan beperkingen zoals dyslexie, kleurenblindheid, slechthorendheid, hoog sensitiviteit, amputatie en dyscalculie.
  • Driekwart van de medewerkers (73 procent) wordt 100 procent ziek gemeld bij een tijdelijke (lichamelijke) beperking.
  • Ongeveer de helft van de medewerkers (46 procent) heeft toegang tot aangepaste software of technologie bij een (tijdelijke) beperking.
  • Vandaag – op Global Accessibility Awareness Day – ontvangt Microsoft Nederland het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid

Beleid ontwikkelen voor medewerkers met een (tijdelijke) lichamelijke beperking

Hans van der Meer, manager Microsoft 365 bij Microsoft Nederland: “Het is belangrijk dat iedereen binnen een organisatie de kans heeft zijn of haar werk optimaal te kunnen uitvoeren, ook als er sprake is van een tijdelijke of permanente lichamelijke beperking. Wanneer je als werkgever geen voorzieningen treft om mensen met een dergelijke beperking in staat te stellen om – mits de werkzaamheden dit toestaan – te kunnen doorwerken, kunnen de kosten voor bijvoorbeeld het inhuren van tijdelijke werknemers behoorlijk oplopen.”

Bagatelliseer situationele beperkingen niet

Naast de fysieke, zichtbare beperkingen, zijn er ook situationele beperkingen. Deze beperkingen zijn minder zichtbaar, maar kunnen wel een belemmering zijn. In Nederland is bijvoorbeeld ongeveer één op de twaalf mannen en één op de tweehonderd vrouwen kleurenblind. Maar denk ook bijvoorbeeld aan mensen met dyslexie. “Dit soort beperkingen verdienen ook onze aandacht,” aldus Van der Meer. Toch blijkt uit het onderzoek dat slechts 45 procent van de Nederlandse bedrijven een beleid heeft ontwikkeld voor werknemers met een situationele beperking.

“Het bewustzijn van de verschillende typen beperkingen moet omhoog”, zegt Van der Meer. “Zowel zichtbare als minder zichtbare beperkingen kunnen voor werknemers grote obstakels vormen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Iemand met kleurenblindheid kan veel moeite hebben om bijvoorbeeld diagrammen in presentaties te lezen en kan daardoor belangrijke informatie missen. Iemand met dyslexie kan meer moeite hebben met het lezen van voor zijn functie belangrijke teksten. Het is daarom belangrijk om alle soorten beperkingen serieus te nemen. Door te investeren in nieuwe technologie en toegepaste software kan talent optimaal worden ingezet.”

Direct ziekmelden van medewerkers met een tijdelijke beperking

Opvallend is dat 73 procent van de medewerkers die de afgelopen twee jaar te maken heeft gehad met een tijdelijke beperking, direct 100 procent is ziekgemeld door de werkgever, zo blijkt uit het onderzoek. Dit brengt hoge kosten voor organisaties mee, terwijl er tegenwoordig verschillende mogelijkheden zijn waardoor werknemers met een tijdelijke beperking in veel gevallen gewoon aan het werk kunnen en zo kosten bespaard kunnen worden. Daarnaast is het voor mensen belangrijk dat ze deel kunnen blijven uitmaken van de werkomgeving.

Download hier de volledige infographic.

Zie voor meer informatie over dit onderwerp ook: https://pulse.microsoft.com/nl-nl/making-a-difference-nl-nl/na/fa2-onderzoek-van-microsoft-meerderheid-nederlandse-werknemers-met-beperking-ervaart-belemmeringen-op-de-werkvloer/ en https://www.microsoft.com/en-us/accessibility/.

Het onderzoek

Team Vier deed van 27 maart 2019 tot en met 1 april 2019 in opdracht van Microsoft Nederland online onderzoek onder n=273 HR-managers en n=553 medewerkers

Overige berichten

43% NEDERLANDERS KENT HET WILHELMUS NIET UIT HET HOOFD
#IKLEESTHUIS SLAAT BIJZONDER GOED AAN
PERSBERICHT - ME Research Group neemt Team Vier over
ANDERE WEGGEBRUIKERS GROOTSTE AFLEIDING ACHTER HET STUUR
BUMPERKLEVERS EN SMARTPHONEGEBRUIK BRON VAN ERGERNIS
MBO- en VMBO-scholieren steken minder tijd in hun huiswerk, maar hebben het vaker af
Drie op de tien 16- en 17-jarige scholieren drinken wekelijks alcohol
Niet in alle 16- en 17-jarigen schuilt een Greta Thunberg
COACHING POPULAIRDER DAN OOIT: BIJNA KWART NEDERLANDERS GAAT OF GING NAAR EEN COACH