Nederlander heeft geen idee wie Commissaris van de Koning is

Publicatiedatum: 21-02-2019

Een ruime meerderheid van de ondervraagden in een enquête van Team Vier weet niet wie de Commissaris van de Koning in de eigen provincie is. Team Vier voerde het onderzoek op eigen initiatief uit en ondervroeg online 776 kiesgerechtigde Nederlanders. De enquête vond plaats met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag 20 maart.

Slechts één op de vijf Nederlanders (20%) kan de naam van de ‘eigen’ Commissaris van de Koning noemen. Alleen in Drenthe is de naam van de Commissaris bij meer dan de helft van de bevolking bekend (52%). De bekendheid van de Commissarissen is ten opzichte van ons onderzoek van twaalf jaar geleden gedaald. Toen was nog 28% van de kiezers bekend met de Commissaris. Jetta Klijnsma spant dus de kroon. Na de oud-staatssecretaris zijn René Paas (48%, Groningen) en Han Polman (44%, Zeeland) de bekendste Commissarissen. Hoe ouder de kiezer, des te vaker kent hij / zij de naam van de Commissaris. Onder de jongste kiezers is dit aandeel 8%, onder kiezers van 35 tot en met 49 jaar 13%, onder kiezers van 50 tot en met 64 jaar 23% en onder kiezers van 65 jaar en ouder 42%.

Interesse in provinciale politiek
Dat de bekendheid van de commissarissen niet groot is, hoeft geen verbazing te wekken. De interesse in de provinciale politiek is namelijk niet bijster groot. Waar ruim zeven op de tien ondervraagden (72%) aangeven geïnteresseerd te zijn in de landelijke politiek, hebben vier op de negen kiezers interesse in de provinciale politiek (44%). In Groningen is de interesse in de provinciale politiek het grootst (57%), in Noord-Holland het geringst (36%).

De relatief geringe interesse is mogelijk een gevolg van het feit dat maar 16% van de ondervraagden te kennen geeft dat de beslissingen van het provinciebestuur ‘veel invloed’ hebben op hun dagelijks leven. Dit aandeel is vergelijkbaar met het onderzoek uit 2007. In de provincies Gelderland (28%) en Flevoland (26%) geven relatief veel kiezers aan dat de provinciale politiek ‘veel invloed’ heeft. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de politieke onrust in de dossiers over Lelystad Airport (Flevoland en Gelderland) en de Oostvaardersplassen (Flevoland).

Stemintentie
De kiezers lijken nog niet echt warm te lopen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Net als in 2007 zien we dat weliswaar 58% aangeeft zeker te zullen gaan stemmen, maar we veronderstellen – ook op basis van andere door ons uitgevoerde verkiezingsonderzoeken – dat dit een overschatting van 5 tot 10 procentpunten is. Degenen die mogelijk gaan stemmen laten zich bij hun stemkeuze vooral leiden door de landelijke politiek. Ruim de helft van de ondervraagden geeft aan dat de keuze voor de partij meer beïnvloed wordt door de landelijke dan door de provinciale politiek (53%). Net als in 2007 laat één op de vijf kiezers zich in de partijkeuze leiden door provinciale issues (20%).

Circa zeven op de tien kiezers weten niet welke verkiezingen er gelijktijdig met de Provinciale Statenverkiezingen worden georganiseerd (71%). Slechts 14% weet dat het om de Waterschaps-verkiezingen gaat. De bekendheid van de Waterschapsverkiezingen is vooral groot in Zeeland (30%).

CAWI (online) | Het veldwerk vond plaats van 29 januari tot en met 1 februari 2019. | Hierbij werden 776 kiesgerechtigde Nederlanders ondervraagd. Team Vier heeft ten minste n=30 interviews per provincie gerealiseerd, op basis van een disproportionele stratificatie. De resultaten zijn gewogen naar geslacht, leeftijd en provincie en daarmee representatief voor de volwassen Nederlandse bevolking.

Klik hier voor de factsheet met resultaten van het onderzoek en hier voor de link naar het artikel van Binnenlands Bestuur.

Overige berichten

43% NEDERLANDERS KENT HET WILHELMUS NIET UIT HET HOOFD
#IKLEESTHUIS SLAAT BIJZONDER GOED AAN
PERSBERICHT - ME Research Group neemt Team Vier over
ANDERE WEGGEBRUIKERS GROOTSTE AFLEIDING ACHTER HET STUUR
BUMPERKLEVERS EN SMARTPHONEGEBRUIK BRON VAN ERGERNIS
MBO- en VMBO-scholieren steken minder tijd in hun huiswerk, maar hebben het vaker af
Drie op de tien 16- en 17-jarige scholieren drinken wekelijks alcohol
Niet in alle 16- en 17-jarigen schuilt een Greta Thunberg
COACHING POPULAIRDER DAN OOIT: BIJNA KWART NEDERLANDERS GAAT OF GING NAAR EEN COACH