Nederlandse jongere dagelijks drie uur op social media

Publicatiedatum: 23-08-2017

Meeste tijd wordt besteed aan Whatsapp

Jongeren van 16 en 17 jaar spenderen dagelijks meer dan drie uur aan social media, Whatsapp meegerekend; gemiddeld 195 minuten per dag. Aan Whatsapp wordt de meeste tijd besteed: 75 minuten. Jongeren besteden dagelijks ongeveer een half uur aan Snapchat (35 minuten), Instagram (34 minuten) en / of Facebook (31 minuten). Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Team Vier onder ruim 500 16- en 17-jarige Nederlanders. Het onderzoek is opgezet in samenwerking met jongeren van het Haagse Christelijk Lyceum Zandvliet.

Meisjes brengen aanzienlijk meer tijd door op social media dan jongens: bijna vier uur tegenover ruim twee en een half uur. Jongeren van 17 jaar spenderen dagelijks meer uren aan social media dan jongeren van 16 jaar. De 17-jarigen brengen dagelijks bijna drie en een half uur door op social media, de 16-jarigen iets meer dan drie uur. In beide groepen wordt de meeste tijd besteed aan Whatsapp (respectievelijk 82 en 68 minuten). De 17-jarigen zijn – na Whatsapp – het meest actief op Snapchat (36 minuten) en Facebook (34 minuten); de 16-jarigen op Instagram (35 minuten) en Snapchat (33 minuten).Van de jongeren geeft 1% aan niet actief te zijn op social media.

Jongeren die actief zijn op social media maken daar vooral op school (tijdens de pauzes) gebruik van: een zeer ruime meerderheid geeft aan in de pauzes actief te zijn op social media (95%). Andere populaire momenten om tijd te spenderen aan social media zijn in bed (voor het slapen) en tijdens het maken van huiswerk (beide 88%), alsmede na het wakker worden en in het openbaar vervoer (beide 86%). Ook op de wc is het gebruik van social media een populair tijdverdrijf: 82% is dan wel eens actief op social media. Zelfs aan tafel, tijdens het eten, kan meer dan de helft van de jongeren de verleiding niet weerstaan om de telefoon te gebruiken voor social media (53%).

Web interviewing | Het veldwerk vond plaats van 25 tot en met 28 mei 2017. | Hierbij werden 527 Nederlanders van 16 en 17 jaar ondervraagd. De onderzoeksresultaten zijn na herweging op leeftijd en geslacht representatief voor alle Nederlandse jongeren van die leeftijd. De weging is uitgevoerd conform de richtlijnen van de Gouden Standaard. In het onderzoek onder de jongeren zijn ook vragen opgenomen over het gebruik van social media, seksuele activiteit en studiefinanciering. De volledige rapportage van het onderzoek zal later deze week gepubliceerd worden op www.teamvier.nl.

Overige berichten

43% NEDERLANDERS KENT HET WILHELMUS NIET UIT HET HOOFD
#IKLEESTHUIS SLAAT BIJZONDER GOED AAN
PERSBERICHT - ME Research Group neemt Team Vier over
ANDERE WEGGEBRUIKERS GROOTSTE AFLEIDING ACHTER HET STUUR
BUMPERKLEVERS EN SMARTPHONEGEBRUIK BRON VAN ERGERNIS
MBO- en VMBO-scholieren steken minder tijd in hun huiswerk, maar hebben het vaker af
Drie op de tien 16- en 17-jarige scholieren drinken wekelijks alcohol
Niet in alle 16- en 17-jarigen schuilt een Greta Thunberg
COACHING POPULAIRDER DAN OOIT: BIJNA KWART NEDERLANDERS GAAT OF GING NAAR EEN COACH