Twee op vijf Nederlandse jongeren seksueel actief

Publicatiedatum: 25-08-2017

Meisjes actiever dan jongens
Twee op de vijf Nederlandse jongeren van 16 en 17 jaar zijn seksueel actief (40%). Dit geldt vaker voor meisjes dan voor jongens (46% versus 34%) en vaker voor 17-jarigen dan voor 16-jarigen (59% versus 22%). Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Team Vier onder ruim 500 16- en 17-jarige Nederlanders. Het onderzoek is opgezet in samenwerking met jongeren van het Haagse Christelijk Lyceum Zandvliet.

Of men al wel eens seksueel actief is, is wellicht niet gemakkelijk toe te geven. Om toch in kaart te kunnen brengen hoeveel procent van de 16- en 17-jarigen wel eens met iemand naar bed is geweest, is de item count-methode gebruikt: een impliciete manier om onderwerpen in kaart te brengen waarop mogelijk een taboe rust. Wanneer we rechtstreeks vragen of men wel eens met iemand naar bed is geweest, antwoordt 28% bevestigend. We kunnen, met andere woorden, stellen dat seksuele activiteit een onderwerp is waarover jongeren zich – zelfs anoniem – niet zo gemakkelijk uiten.

Jongeren die hebben aangegeven wel eens met iemand naar bed te zijn geweest, geven in meerderheid aan dit met een vaste partner te doen (77%). Circa een op de acht geeft aan losse contact te hebben (12%). Meisjes lijken in dit opzicht trouwer dan jongens (84% versus 68%). Van de jongeren die wel eens seksueel actief zijn geweest en het bed hebben gedeeld met iemand anders geeft 84% aan nog nooit een SOA-test te hebben gedaan. Circa een op de tien heeft een dergelijke test wel gedaan (11%).

Web interviewing | Het veldwerk vond plaats van 25 tot en met 28 mei 2017. | Hierbij werden 527 Nederlanders van 16 en 17 jaar ondervraagd. De onderzoeksresultaten zijn na herweging op leeftijd en geslacht representatief voor alle Nederlandse jongeren van die leeftijd. De weging is uitgevoerd conform de richtlijnen van de Gouden Standaard. In het onderzoek onder de jongeren zijn ook vragen opgenomen over het gebruik van social media, seksuele activiteit en studiefinanciering. De volledige rapportage van het onderzoek vindt u hier.

Overige berichten

Team Vier voldoet opnieuw aan de kwaliteitseisen voor marktonderzoek en Access Panels
Team Vier gecertificeerd voor ISO 27001-norm voor Informatiebeveiliging
Automobilist is bang om te rijden tijdens jaarwisseling
Hoe zijn bedrijven voorbereid op de nieuwe privacyregels? – Ons onderzoek voor Microsoft
Onderzoek: 1 op 4 slaat slag op Black Friday en Cyber Monday
Bijna de helft van het mkb worstelt met vinden juiste kandidaat
Nederlander gehecht aan auto: 2 op de 10 kan geen dag zonder
Helft automobilisten ergert zich aan smartphonegebruik medeweggebruikers
Nederlandse jongere dagelijks drie uur op social media