Denise van DuijnResearch Consultant

020-6455355
d.vanduijn@teamvier.nl

Denise is afgestudeerd aan de Universiteit van Leiden met een Bachelor in Pedagogische Wetenschappen en een Master in Education & Child studies. Na haar studie heeft ze ervaring opgedaan als onderzoeksmedewerker bij de Universiteit van Leiden en meest recent als onderzoeksondersteuner bij de Hogeschool in Leiden. Daar hield zij zich vooral bezig met het bieden van ondersteuning bij het analyseren en rapporteren van onderzoeksresultaten naar het leef-, leer- en werkklimaat binnen de jeugdzorg, het speciaal onderwijs en justitiële (jeugd)inrichtingen. In haar rol als Research Executive bij Team Vier houdt Denise zich bezig met de uitvoering van verschillende typen onderzoek binnen de Team Vier portefeuille.