Privacy

Algemeen

Team Vier gebruikt alle verkregen informatie met betrekking tot persoonsgegevens uitsluitend voor eigen doeleinden, deze gegevens worden onder geen enkele omstandigheid aan derden verstrekt. In dit verband worden onder meer de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de vereisten vanuit de MOA en de ESOMAR gehanteerd.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Bij het gebruik van persoonsgegevens door Team Vier wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gevolgd. Op grond van de Wbp dient, voordat persoonsgegevens worden gebruikt, de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en dient ook het doel te worden meegedeeld waarvoor ze verzameld worden (artikel 33). Persoonsgegevens worden dus alleen gebruikt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld.

MOA en privacy

Als lid van de MOA (branchevereniging) houdt Team Vier zich aan de internationale code voor het marktonderzoek. Deze is opgesteld door de Europese vereniging voor marktonderzoek (ESOMAR) in samenwerking met de internationale kamer van koophandel (ICC). De internationale code voor het marktonderzoek regelt de volgende ethische en zakelijke basisprincipes:

  • de rechten van de respondent
  • de waarborg van de anonimiteit van de respondent 
  • de beroepsmatige verantwoordelijkheid van de onderzoeker 
  • de wederzijdse rechten en verantwoordelijkheden van onderzoekers en opdrachtgevers

Marktonderzoek is geen verkoop

Hiernaast verbiedt de ESOMAR/ICC-code elke vorm van verkoop. Marktonderzoek betekent niets meer dan het verzamelen van meningen, deze verzamelde gegevens worden anoniem verwerkt. Opdrachtgevers krijgen alleen beschikking over de resultaten en statistische gegevens van alle ondervraagde personen tezamen.

DIRECT CONTACT

    * verplichte velden