Voorwaarden

Hieronder worden de voorwaarden beschreven voor deelname aan het Team Vier panel. Bij inschrijving in het panel van Team Vier gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 

Doel

Team Vier verwerkt antwoorden en persoonsgegevens met als doel het uitvoeren van marktonderzoek en niet om iets te verkopen of toe te sturen.

 

Team Vier Panel

Bij inschrijving in het panel van Team Vier worden persoonsgegevens opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen om gedegen marktonderzoek uit te kunnen voeren. De volgende persoonsgegevens worden in het panel opgeslagen: voorletter(s), tussenvoegsel(s) en achternaam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, telefoonnummer, opleiding, gezinssituatie, arbeidssituatie, woonsituatie, inkomen en geboorteland.

Als panellid kunt u deelnemen aan onderzoeken op het gebied van verschillende onderwerpen. U bent niet verplicht om deel te nemen aan een onderzoek. Bij deelname aan een onderzoek ontvangt u voor uw medewerking een vergoeding in de vorm van panelpunten. Uw gespaarde punten kunt u in uw eigen panelomgeving inwisselen voor een uitbetaling op uw rekening, een bon van bol.com bon of een schenking aan een van de door ons geselecteerde goede doelenorganisaties.

Als panellid van Team Vier kunt u ook uitgenodigd worden voor onderzoeken van een ander onderzoeksbureau. Voor deelname aan deze onderzoeken ontvangt u eveneens panelpunten.

Conform de ISO26362 norm vragen wij u één keer per jaar per e-mail om uw persoonsgegevens te controleren en indien nodig de gegevens te wijzigen. Als u na twee maanden de gegevens niet heeft gecontroleerd en bevestigd wordt u als panellid op non-actief gezet. U kunt dan niet meer deelnemen aan onderzoeken. Indien in de volgende vijf maanden de gegevens niet worden gecontroleerd, wordt u definitief uitgeschreven. Als u een maand bent uitgeschreven, worden uw persoonsgegevens verwijderd. U kunt dan ook geen aanspraak meer maken op de eventueel opgebouwde panelvergoeding.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Bij aanmelding bij het panel heeft u een e-mail ontvangen met daarin uw panelnummer en het door u aangemaakte wachtwoord. Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kunt u dit op de inlogpagina van ons panel aangeven en ontvangt u een e-mail met daarin verdere instructies om uw wachtwoord te wijzigen. 

 

Vragen

Heeft u vragen na het lezen van onze panelvoorwaarden, dan kunt u contact opnemen met onze panelbeheerder op panel@teamvier.nl. U kunt desgewenst ook telefonisch contact opnemen: 020 64 55 355.

 

Veranderingen panelvoorwaarden

Onze panelvoorwaarden kunnen zonder berichtgeving worden gewijzigd. Van belangrijke wijzigingen in onze voorwaarden stellen we u per e-mail op de hoogte.

DIRECT CONTACT

    * verplichte velden